Teorijska obuka

Teorijski ispit

Praktična obuka

Prva pomoć

Praktičan ispit

Teorijska obuka

Teorijska obuka se sprovodi u prostorijama auto škole Astra L u ulici Ilije Đuričića 30, Žarkovo. Teorijska obuka je zamišljena tako da se kroz određeni fond teorijskih časova i praktičnih vežbi kandidat obučava za željenu kategoriju. Učionica je opremljena računarima i tablom za vođenje nastave.

Teme koje su obuhvaćene teorijskom obukom odnose se na bezbednost i pravila saobraćaja, znakovi i saobraćajna signalizacija, učesnici i vozila u saobraćaju, medicinska pomoć i aktuelni saobraćajni zakoni.
Nastava traje 45 minuta i organizovana je u  grupama. Nakon odslušane nastave, kandidat se prijavljuje za teorijski ispit.

Cena teorijske obuke od 40 časova iznosi 15.000 dinara, dve rate po 7.500 dinara.

Nakon završene teorijske obuke stičete pravo da se prijavite na teorijski ispit. Prijavom ispita u auto školi kod referenta stavljate se na prvi slobodan spisak za polaganje. Do samog ispita možete samostalno vežbati testove na sajtu auto škole Astra L ili na MUP-ovom sajtu i time se dodatno priremili za ispit. Ukoliko imate neke nejasnoće ili dodatna pitanja možete slobodno doći do auto škole i posavetovati se sa predavačem ili instruktorima.

Nakon položenog ispita vadi se lekarsko uverenje u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi i počinje se sa časovima vožnje. Testovi važe godinu dana od dana polaganja.

Cena teorijskog ispita + taksa MUP-u iznosi 5.000 dinara

Teorijski ispit

Praktična obuka

Napokon je došao i taj trenutak da prvi put sednete za volan sa svojim instruktorom. Sam početak obuke se sastoji iz nekoliko časova upoznavanja sa samim vozilom, njegovim radom i načinom na koji se rukuje.

Posle toga se kreće sa laganim radnjama na predviđenom prostoru za poligonske radnje gde se stiče početno znanje o upravljanju vozilom. Kada se stekne dovoljno znanje i osećaj za volanom, prelazi se na ulice sa malim intenzitetom saobraćaja, pa zatim srednjim i na kraju se dolazi do ulica i saobraćajnih situacija sa velikim intenzitetom saobraćaja. Takođe se prolazi i vožnja noću pod svetlima, vožnja na auto-putu, moto-putu i magistralnom. Pred sam kraj obuke se posvećuje pažnja na saobraćajne rute koje Vas čekaju na samom ispitu.

Cena praktične obuke od 40 časova iznosi 50.000 dinara, u  četiri rate po 12.500 dinara.

Teorijski deo podrazumeva test koji se polaže pismeno u trajanju od 45 minuta, zaokruživanjem ili dopunjavanjem odgovora na 20 pitanja koja su sadržana u priručniku dobijenom u okviru materijala za rad. Test je položio kandidat koji je osvojio 65-100 bodova.

Praktični deo ispita se polaže pred tročlanom komisijom izvlačenjem pitanja sa zadatkom da se demonstrira određena veština (previjanje, reanimacija, imobilizacija…). Komisija ocenjuje kandidata a položio je onaj koji je, kao i na teorijskom delu, osvojio 65-100 bodova.

Cena polaganja prve pomoći iznosi 5.500 dinara

Prva pomoć

Praktičan ispit

Posle nešto više od dva meseca napokon ste stigli do finalnog ispita za B kategoriju. Ostalo Vam je još samo da budete fenomenalni na poligonu i u saobraćaju pred komisijom koja treba da Vas oceni. Komisiju čine dva člana, jedan je instruktor iz auto škole a drugi je predstavnik MUP-a. Oni ocenjuju sve radnje koje obavljate u toku samog ispita i beleže ga u bodovne liste. Na kraju ispita se sabiraju negativni poeni i ukoliko ste položili potpisujete zapisnik i možete preuzeti svoje uverenje o položenom praktičnom ispitu.

Cena praktičnog ispita + taksa MUP-u iznosi 5.000 dinara